Mladi Jugoistočne Evrope posjetili elektranu Energy


Solarna elektrana „Energy“ Kakanj je često posjećena od strane učenika, studenata, njihovih profesora kao i mnogih drugih entuzijasta koje zanimaju obnovljivi izvori energije među kojima je i energija Sunca. Da se sve više mladih ljudi interesuje za princip rada solarne elektrane, te način na koji ona pomaže u očuvanju životne sredine, dokazuje činjenica da omladniska konferencija VUČKO želi da organizuje posjetu solarnoj elektrani „Energy“ Kakanj za oko 60 mladih iz cijelog regiona jugoistočne Evrope. Konferenciju organizuje njemačka fondacija u BiH Friedrich-Ebert-Stiftung BiH. Cilj ove posjete jeste upoznati mlade o načinu na koji se Sunčeva energija pretvara u električnu energiju te razgovarati i diskutovati na temu „Klimatske promjene i ekološki održiv način privređivanja“.

Ovo je bilo jedno divno druženje gdje su mladi iz regiona imali priliku da nauče više o obnovljivim i ekološki prihvatljivim izvorima energije, između kojih je i energija Sunca. Domaćin je bio Ferid Čaluk, direktor firme „Kakanj Petrol“ i „Energy“ Kakanj, koji je predstavio grad Kakanj kao industrijski grad koji je također poznat po svojim bogatim kulturno-historijskim vrijednostima u Kraljevoj Sutjesci i Bobovcu. Također, mladi su mogli naučiti o načinu izgradnje i rada solarne elektrane, kao i o efektima koje ovaj vid proizvodnje električne energije ima za okoliš. Gosti su imali priliku da postavljaju pitanja i razgovaraju sa domaćinom, te da saznaju nešto više o obnovljivim izvorima energije. Sve je bilo u znaku slogana:

IME KAKANJSKO,

BOJE RUDARSKE,

ČISTA ENERGIJA,

ČISTO GORIVO.

„Mi volimo Kakanj!“

Vaši Kakanj Petrol i Energy Kakanj

Share this post