Izgradnja solarnih elektrana na krovovima benzinskih pumpi Kakanj Petrol


Na benzinskim pumpama Kakanj Petrola u Kaknju i Bjelavićima izgrađene su manje solarne elektrane „Energy 2“ i „Energy 3“.

Ovom investicijom firme Kakanj Petrol i Energy d.o.o. dodatno smanjuju emisiju CO2 plina u atmosferu.

Share this post